Onderhoud Pelletkachels

Jaarlijks behoort een pelletkachel een onderhoudsbeurt te krijgen. Dit houdt in: 

·         grondig reinigen van het binnenwerk van de pelletkachel

·         reinigen van de ventilatoren

·         reinigen van in en uitlaatkanalen

·         controleren en bijstellen (indien nodig) van technisch systeem

* Het schoonmaken van het complete rookkanaal behoort ook minimaal 1 x per jaar

  te gebeuren. Dit is afhankelijk van uw stookgedrag.

Product specificaties

xxxxxx
a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then