Aansluiten van een pelletkachel

Pelletkachel afvoer en regelgeving

Er bestaat veel onduidelijkheid over de aansluiting van pelletkachels. Helaas zijn er momenteel veel bedrijven die zonder enige ervaring pelletkachels verkopen en installeren. De vraag naar pelletkachels is erg toegenomen omdat momenteel nog (tot 2020) subsidie wordt gegeven door de overheid op een pelletkachel. Gelukkig moet men nu om deze subsidie te verkrijgen een factuur indienen inclusief installatie.  Maar nog steeds wordt hier erg veel verkeerde informatie over gegeven. Voor alle duidelijkheid: een pelletkachel mag niet aangesloten worden met alleen een geveldoorvoer!

Pelletkachel niet aansluiten met muurdoorvoer

Het bouwbesluit in Nederland vereist bij pelletkachels een rookkanaal dat ten minste boven de dakrand uitsteekt. Het is een misverstand dat pellethaarden (soms staat het zelfs in de handleiding) in Nederland mogen worden geplaatst middels een uitmonding direct door de gevel. Pelletkachels vallen onder dezelfde regelgeving als houtkachels omdat pellets gemaakt zijn van (afval)hout. Als een pelletkachel  met een pijp rechtstreeks door de muur geïnstalleerd wordt geeft dit allereerst omgevingsproblemen, maar ook praktische problemen in de vorm van overdruk situaties. Hierdoor kan ernstige roetvorming op de gevel ontstaan, maar ook in de woning binnenshuis. Dit komt omdat er sprake is van een geforceerde druk situatie in de haard. Om gevaarlijke situaties te voorkomen geven wij u hieronder meer informatie. Een kachel kan alleen goed & veilig functioneren als de hele aansluiting van kachel en rookkanaal klopt en op elkaar is afgestemd. Net zoals bij een houtkachel is het uitmondingsgebied van een pelletkachel erg belangrijk om risico's en overlast te voorkomen. 

Kijk uit voor oplichters omtrent pelletkachels

Wat zijn de gevolgen als je de pelletkachel uit laat monden op de gevel? De gevel kan ter plaatse van de uitmonding roetzwart worden. Pelletkachels worden in veel gevallen aangestuurd met een thermostaat, die in- en uitschakelmomenten kent. Ten tijde van de inschakelmomenten komt –ondanks een relatief schone verbranding tijdens gebruik- veel roet vrij. 

Als je met een hout- of pelletkachel niet boven de nok van het dak uitmondt dien je rekening te houden met een bepaalde tegendruk van 25 Pa. Dit komt voor in situaties waarbij de wind bijvoorbeeld hard op de geveluitvoer blaast. Ook bij een pelletkachel met een rookgasventilator kan de situatie voorkomen dat de tegendruk zo hoog is dat er rook kan terugkomen in de woonruimte. Bij een te hoge tegendruk zal de pelletkachel zich wel direct uitschakelen, maar dit gebeurt pas nadat er al sprake is van enige rookoverlast. Als er een dag is met sterke wind op de verkeerde kant, kan het dus voorkomen dat de pelletkachel slecht functioneert of niet gebruikt kan worden (en wat als je dan net niet thuis bent?).

Ook als de stroom uitvalt kan er een probleem ontstaan met een pelletkachel als deze niet aangesloten is op een goed werkend rookkanaal. De ventilatoren die zorgen voor de afvoer van rookgassen functioneren dan namelijk niet meer. Bij voldoende trek in het rookkanaal is dat geen probleem, maar bij een geveldoorvoer zal dit wél tot problemen kunnen leiden.

Wat u verder moet weten over pelletkachels

Een pelletkachel heeft ventilatoren, ten eerste om warmte te verspreiden in de leefruimte en ten tweede voor de afvoer van rookgassen. Een ventilator maakt geluid. Kwalitatief hoogwaardige pelletkachels maken minder geluid dan de vorige generatie pelletkachels. Er is dus al veel verbeterd. Hoe meer trek het rookkanaal heeft (een lang en recht rookkanaal heeft meer trek dan een kort rookkanaal), des te minder de mechanische ventilator nodig zal zijn. Dat betekent dat de pelletkachel ook minder lawaai maakt. Er zijn tegenwoordig ook pelletkachels waarbij je de ventilatoren uit kunt schakelen. 

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then