Onderhoud gashaarden

Mijn gashaard ontsteekt niet. Wat kan u doen?

Meestal is de oorzaak van het niet ontsteken van de haard doordat de batterijen te zwak zijn om de haard te laten ontsteken. Vervang de batterijen van de handzender maar ook van de ontvanger. (meestal in het service luik of onder plateau of in het haardmeubel).  Wanneer de batterijen (bijna) leeg zijn hoort u bij het ontsteken aan het einde van de reguliere piepsignalen 3 x korte/snelle piepjes of de haard reageert helemaal niet. 

Bij voorbaat is het belangrijk of u de haard nu veel of weinig gebruikt om de batterijen van de gehele set met enige regelmaat te vervangen. Batterijen kunnen uitlopen en dat verkort de levensduur van de afstandsbedieningsset.

plaats batterijen van een goed merk en géén oplaadbare batterijen. Batterijen lopen namelijk al leeg als je ze lang in huis hebt liggen. onjuiste plaatsing van batterijen kan de elektronica of de aandrijving onherstelbaar beschadigen.

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then